#STANDWITHUKRAINE

Культура безпеки

Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю

Поняття "культура безпеки" вперше з'явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.

Причини виникнення аварій - людський чинник

Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей (людським чинником), а саме – з їх ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС знаходяться, в першу чергу, людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах.

До процесу формування культури безпеки залучено весь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня. На станціях працюють постійно діючі комітети з культури безпеки. Це колегіальні органи, що координують діяльність підрозділів атомної станції у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу.

Безпека АЕС

Особлива увага приділяється формуванню особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки всіх, чия діяльність впливає на безпеку АЕС. Політика станцій спрямована на те, щоб персонал критично ставився до своїх дій і не мирився з недбалістю в питаннях безпеки. Адміністрації АЕС прагнуть створити умови, в яких працівники не боялися б повідомляти про власні помилки. Це дозволить запобігти їх повторенню.

На АЕС впроваджена й успішно застосовується система виявлення та усунення невідповідностей «ОКО». Вона надає кожному працівникові не лише право, а й практичну можливість безпосередньо брати участь у наведенні експлуатаційного порядку шляхом запису зауважень та пропозицій до центральної бази даних.

Навчання з культури безпеки

Програми підготовки основного персоналу містять розділи з культури безпеки. Розроблено навчально-методичні матеріали. За їх допомогою ведеться навчання різних категорій працівників. Обов'язкове навчання з культури безпеки проходить і щойно прийнятий персонал.

На рівні підрозділів атомних станцій організоване проведення партнерських взаємоперевірок. Регулярно проводиться самооцінка підрозділів АЕС з культури безпеки за програмами, розробленими з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ. За її результатами з'ясовується стан культури безпеки в підрозділах, за необхідності розробляються та впроваджуються корегуючі заходи.

Фахівці АЕС активно беруть участь у міжнародних конференціях з культури безпеки, які Енергоатом проводить раз на два роки. Їх основна мета - обмін досвідом, підбиття підсумків діяльності з підвищення рівня культури безпеки і визначення напрямів подальшого вдосконалення в цій царині.

Культура необвинувачення

У ДП «НАЕК «Енергоатом» з 2018 року функціонує ефективна модель культури відкритості та необвинувачення персоналу - об’єктивна оцінка дій працівника у випадку інциденту, коли працівника не звинувачують і не карають за бездіяльність, помилку або рішення, які він прийняв відповідно до свого досвіду та підготовки, за виключенням грубої недбалості, легковажності, навмисного порушення та руйнівної дії.

Основою для впровадження та використання політики необвинувачення (непокарання) персоналу є:


  • культура довіри;


  • культура визнання помилок;


  • мотивація, як мистецтво поєднання особистих цілей з корпоративними інтересами;


  • стратегія перебудови загальних звичок (зміна культури).

Документи

ПАЕС

Оголошення