#STANDWITHUKRAINE

Філія ВП «Складське господарство»

Історія створення

ВП «Складське господарство» створене згідно з рішенням Правління ДП «НАЕК «Енергоатом» від 20.08.2008 №58. До його складу входять:

  • Рівненське відділення, створене 01.01.2009, на базі ВП РАЕС;

  • Хмельницьке відділення, створене 15.06.2009 на базі ВП ХАЕС;

  • Запорізьке відділення, створене 01.08.2009 на базі ВП ЗАЕС;

  • Південноукраїнське відділення, створене 01.12.2009 на базі ВП ПАЕС.

Мета діяльності

Відокремлений підрозділ «Складське господарство» створено з метою забезпечення ефективного використання запасів товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог, правил та стандартів з безпеки, а також для сприяння ефективному використанню запасів ТМЦ у господарській діяльності, доведення їх обсягів до оптимальних, обґрунтованих та встановлених норм.

Основні завдання та напрями діяльності

Основними завданнями підрозділу є:

  • зберігання й облік ТМЦ для експлуатації, ремонту, модернізації та будівництва АЕС, мобілізаційного і матеріального резерву на випадок надзвичайних ситуацій, а також створення централізованого запасу ТМЦ;

  • отримання та видача ТМЦ, обладнання і запасних частин із централізованого запасу відповідно до заявок інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом»;

  • коригування заявок АЕС з урахуванням наявних запасів ТМЦ, ведення автоматизованого обліку;

  • приймання, зберігання, облік руху ТМЦ, незатребуваних у виробничій діяльності;

  • операції зі вторинною сировиною та її відчуження;

  • забезпечення функціонування автоматизованої системи управління складськими запасами з єдиною термінологією та класифікацією, участь в організації та проведенні вхідного контролю якості продукції тощо.

Оголошення