#STANDWITHUKRAINE

Інтегрована система управління АТ «НАЕК «Енергоатом»

У АТ «НАЕК «Енергоатом» впроваджено інтегровану систему управління (далі – ІСУ), що ґрунтується на вимогах національних норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки. Інтегрована система управління охоплює (поєднує) управління ядерною та радіаційною безпекою, виробництвом, якістю, охороною здоров’я та праці, впливом на довкілля, фізичною безпекою, людськими та організаційними факторами, соціальним розвитком, захистом інформації, фінансами та економікою таким чином, щоб був забезпечений безумовний пріоритет безпеки над іншими цілями.

Основним документом, що встановлює загальні принципи, які забезпечують ефективне та дієве функціонування ІСУ є «Загальна настанова з інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом», яка описує повноваження, відповідальність та взаємини у сфері управління.

Сфера застосування інтегрованої системи управління:

 • управління технологічним комплексом з виробництва електричної та теплової енергії;
 • виробництво електричної та теплової енергії;
 • виконання ремонтних, монтажних робіт, реконструкції та модернізації;
 • розроблення, проєктування та виготовлення обладнання, пристроїв та спеціальних засобів;
 • капітальне будівництво;
 • науково-технічна та інженерна підтримка;
 • забезпечення та управління ресурсами;
 • забезпечення постійної готовності та реагування у разі ядерної або радіологічної аварійної ситуації;
 • реалізація електричної енергії на ринках електроенергії.

Інтегрована система управління АТ «НАЕК «Енергоатом» в якості єдиної юридичної особи сертифікована з 2016 року. У лютому 2023 року в АТ «НАЕК «Енергоатом» проведено черговий сертифікаційний аудит.

За результатами аудиту підтверджено, що Компанія оперативно адаптувалась до роботи в умовах воєнного стану та забезпечила соціальний захист персоналу в цих умовах. Крім того, дійшли висновку про ефективність і належну організацію дій персоналу відокремлених підрозділів Компанії в умовах часткового блекауту. Підтверджено функціонування в Енергоатомі систем менеджменту якості, екологічного менеджменту, менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці відповідно до вимог міжнародних стандартів:

 • ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»,
 • ISO 14001:2015 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування».
 • ISO 45001:2018 «Система управління охороною здоров’я і безпекою праці».

Сертифікація ІСУ за міжнародними стандартами ISO зумовлена не лише вимогами МАГАТЕ і Держатомрегулювання, але й необхідна для підтримки статусу Компанії на міжнародному ринку.

Наявність сертифікованої системи управління сприяє більш активній участі Енергоатома в міжнародних проектах, адже західні партнери здебільшого надають перевагу організаціям, які мають вищезазначені сертифікати, а також підвищує репутацію та конкурентоспроможність підприємства.

Сертифікати ISO