Уряд підтримав рішення щодо запуску корпоратизації «Енергоатома»

Кабінет Міністрів України реорганізував ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом перетворення в АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 100% акцій у статутному капіталі якого належать державі та не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Завдяки Енергоатому українці отримують в платіжках за електроенергію суми, в декілька разів нижчі її собівартості.

На жаль, чинні регуляторні умови не передбачають дієвого механізму контролю за достовірністю розрахунків, які надають ПУПи, та перевірки обсягів електроенергії, необхідної побутовим споживачам.

Тому, через відсутність таких механізмів та чітких критеріїв для розрахунку, виникають ризики маніпулювання ПУПами цими обсягами електроенергії для їх подальшої реалізації як побутовим споживачам, так і з комерційною метою.

При цьому попри декларування лібералізації ринку де-факто постачальники та оператори системи розподілу є афілійованими між собою структурами, а це створює додаткові ризики зловживань при підтвердженні фактичних обсягів електроенергії, яка надходить побутовим споживачам.

Енергоатом несе надзвичайно велике фінансове навантаження. Станом на 28 квітня 2023 р. заборгованість ПУПів перед Енергоатомом за відпущену електроенергію становить 15,5 млрд грн. Водночас, відповідно до інформації, оприлюдненої окремими медіа, ПУПи в 2022 році вдвічі наростили прибуток порівняно із попереднім роком – до 3,8 млрд грн. Високою є вірогідність завищення прогнозних обсягів споживання електроенергії населенням з метою її перепродажу непобутовим споживачам за ринковими цінами.

Можливі маніпуляції ПУПів щодо зумисного завищення обсягів споживання електроенергії населенням з метою купівлі таких надлишкових обсягів у Енергоатома, а також відсутність дієвого контролю створюють ризики для енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану.

Компанія неодноразово зверталася до регулятора з приводу необхідності проведення перевірок добросовісності ПУПів.

Саме тому відповідно до ст. 19 Закону України про НКРЕКП Енергоатом звернувся із проханням провести позапланову перевірку постачальників універсальних послуг стосовно достовірності наданих розрахунків прогнозованого споживання електричної енергії побутовими споживачами протягом 2022-2023 рр.