#STANDWITHUKRAINE

Співпраця з викривачами

АТ «НАЕК «Енергоатом» забезпечує співпрацю з викривачами відповідно до вимог антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми Компанії.

Компанія створює сприятливі умови для викривачів та формує повагу до викривачів як частину ділової культури Компанії, впроваджує механізми заохочення викривачів та формує у працівників Компанії культуру здійснення повідомлення.

Викривачем може бути будь яка фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно працівника (працівників) Компанії, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Повідомлення повинно містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником (працівниками) Компанії корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

Права викривача виникають з моменту здійснення повідомлення, яке містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені.

Викривач має права та гарантії захисту, передбачені статтями 533 - 538 Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційною програмою Компанії, зокрема:


  • отримувати підтвердження прийняття і реєстрації повідомлення;
  • на конфіденційність;
  • повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно);
  • подавати докази на підтвердження повідомлення;
  • на звільнення від юридичної відповідальності за здійснення повідомлення, поширення зазначеної у повідомленні інформації, крім випадків здійснення завідомо неправдивого повідомлення;
  • інші, передбачені антикорупційним законодавством права та гарантії захисту викривачів.

Викривач не може бути звільнений чи примушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності, підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу у зв’язку із здійсненням ним повідомлення.

Викривачам гарантується конфіденційність в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про запобігання корупції».



Назад