#STANDWITHUKRAINE

Уповноважений з антикорупційної діяльності

В АТ «НАЕК «Енергоатом» особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми Компанії, визначено уповноваженого з антикорупційної діяльності – начальника відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції (далі – Уповноважений).

Функціональні обов’язки Уповноваженого визначено Антикорупційною програмою та його посадовою інструкцією, ключовими з яких є:

  • забезпечення формування та реалізація заходів щодо запобігання та протидії корупції в Компанії, а також здійснення контролю за їх виконанням;

  • забезпечення здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками Компанії антикорупційного законодавства, Антикорупційної програми, виробничих, нормативних, організаційно-розпорядчих документів Компанії з питань запобігання і протидії корупції;

  • організація та участь у проведенні періодичного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Компанії.

З метою створення належних умов для ефективної реалізації антикорупційної політики в підпорядкуванні Уповноваженого знаходиться відділ забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції.

Крім цього, в оперативному управлінні Уповноваженого знаходяться підрозділи (відповідальні особи) із запобігання і протидії корупції філій Компанії.Назад